Malaysia Tour


Malaysia 2 night/ 03 days tour Package
Kuala Lumpur 2night/ 03 days
Tour Code: Package
Price: BDT 35, 500.00 Per Person

Malaysia - Singapore Tour
Malaysia - Singapore 5Night 6 Days Package Tour
Tour Code: Package
Price:

Dhaka - Thailand + Malaysia - Dhaka
4 Night / 5 days
Tour Code: Package
Price:

Kuala Lumpur - Penang Tour Package
4 Night 5 Days Tour Package
Tour Code: Package
Price:

Dhaka Kuala Lumpur - Langkawi Dhaka
Langkawi 5Night 6Days Tour Package
Tour Code: Package
Price:

Kuala Lumpur - Langkawi - Penang Package Tour
6 Night 7 Days Tour Package
Tour Code: Package
Price:

Kuala Lumpur + Genting Highland Tour
Kuala Lumpur + Genting Tour for 3night/ 04 days
Tour Code: Package
Price: